TK ĐB tháng XSMB - Bảng ĐB tháng xổ số Miền Bắc

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 01-04-2023
Chọn năm
Chọn tháng

Thống kê bảng đặc biệt tháng 4 xổ số Miền Bắc

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2022 76007 61762 87767 12941 54997 17538 98245 43769 34194 25295 86317 81358 76864 96764 54045 36554 87347 80436 78864 58953 89291 31695 77318 97285 99368 32047 02541 47202 58339 59924

Thống kê chạm XSMB tháng 4

Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 0 lần 4 lần
1 2 lần 3 lần 3 lần
2 1 lần 2 lần 2 lần
3 3 lần 1 lần 4 lần
4 6 lần 6 lần 3 lần
5 3 lần 5 lần 3 lần
6 7 lần 1 lần 2 lần
7 0 lần 6 lần 1 lần
8 1 lần 4 lần 3 lần
9 5 lần 2 lần 5 lần

Thống kê lô xiên 2 Miền Bắc biên độ 15 lần quay

Thống kê lô xiên 3 Miền Bắc biên độ 15 lần quay

Bộ số Số ngày về Ngày đã về
5 ngày 31-03-2023, 30-03-2023, 29-03-2023, 28-03-2023, 27-03-2023, 26-03-2023, 25-03-2023, 24-03-2023, 23-03-2023, 22-03-2023, 21-03-2023, 20-03-2023, 19-03-2023, 18-03-2023, 17-03-2023
85 - 17 - 74 4 ngày 30-03-2023, 29-03-2023, 27-03-2023, 25-03-2023
69 - 56 - 46 3 ngày 24-03-2023, 23-03-2023, 22-03-2023
91 - 17 - 74 3 ngày 29-03-2023, 28-03-2023, 27-03-2023
56 - 74 - 68 3 ngày 29-03-2023, 25-03-2023, 22-03-2023
56 - 74 - 98 3 ngày 29-03-2023, 25-03-2023, 22-03-2023
56 - 74 - 60 3 ngày 29-03-2023, 23-03-2023, 22-03-2023
18 - 74 - 64 3 ngày 30-03-2023, 25-03-2023, 23-03-2023
56 - 95 - 85 3 ngày 29-03-2023, 25-03-2023, 24-03-2023
30 - 17 - 22 3 ngày 28-03-2023, 26-03-2023, 25-03-2023
funnyaduLttube watersuppLyuae sophiabauman irrefaceabLe essayLiberator jabLonskiracing phimprints mrsterndrupcoLina propertykLsaLe startupLaziobLog oLympicmusicgroup shreejiayurveda redservizi deskwho shopbestofbreed shoppingassets wiegeLmachine griefshareworLand igrejarogate ryancappadony Latesthockeynews